10 objawów niedosłuchu

  • Rozmówcy wydają się mówić niewyraźnie, bełkotać
  • Musisz wkładać więcej wysiłku, aby usłyszeć mowę lub szept
  • Masz problem ze słyszeniem dźwięków dochodzących z tyłu
  • Musisz patrzeć na usta rozmówcy
  • Nadążanie za rozmową jest trudne podczas konwersacji w grupie
  • Zwiększasz głośność telewizora
  • Problemem jest dobre słyszenie podczas rozmowy przez telefon
  • Słabo słyszysz w głośnych miejscach
  • Ograniczyłeś aktywność społeczną ze względu na trudności ze słyszeniem i komunikowaniem się
  • Rodzina lub znajomi napomykają, że często muszą się powtarzać

„Gdy słucham, co mówisz, 

    słyszę kim jesteś”

R.W. Emerson 

Telefon

34 361 20 30

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.